trẻ suy dinh dưỡng dẫn đến bị khô mắt làm giảm thị lực