ở nhiệt độ 2 – 8 độ C trong vòng 48 giờ. Bước 2: Quy trình sử dụng Lấy bút ra khỏi túi nhôm